ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

 • មហាសន្និបាតលើកទី២នៃសភាតំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី ១៣ ​បានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ_fororder_人大闭幕570

  មហាសន្និបាតលើកទី២នៃសភាតំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី ១៣ ​បានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ

 • មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៃស្ថាប័នប្រឹក្សានយោបាយកំពូលរបស់ចិនបានបិទបញ្ចប់_fororder_政协闭幕570

  មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៃស្ថាប័នប្រឹក្សានយោបាយកំពូលរបស់ចិនបានបិទបញ្ចប់

 • 图片默认标题

  លោកស៊ីជីនភីងបញ្ជាក់ថា យើងនឹងធ្វើការងារកងទ័ពចិនឲ្យបានល្អដើម្បីបង្កើនការអនុវត្តជាក់ស្តែងនូវ«ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរយៈពេល ៥ ឆ្នាំទី ១៣ » ធានាថាអាចសម្រេចបានគោលដៅនៃការបង្កើនការការពារជាតិនិងកងទ័ព

 • 图片默认标题

  លោកស៊ី ជីនភីង បានអញ្ជើញចូលរួមការពិនិត្យពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ការងាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រតិភូតំណាងប្រជាជនខេត្តហឺណាន

 • 图片默认标题

  លោកស៊ី ជីនភីង ៖ បើការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រមិនបានទទួលជោគជ័យគឺមិនឈប់ជាដាច់ខាត