ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

អំពីផ្នែកភាសាខ្មែរ

CCFR(China-Cambodian Friendship Radio,វិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន​)ជាវិទ្យុFM​ដែល​​បង្កើតឡើង​ក្រោម​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​​​វិទ្យុអន្តរជាតិចិននិង​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា​ ជា​វេទិកា​ព័ត៌មាន​ចល័តសម្រាប់​​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា​ខ្មែរ​ ​ដែល​រួមមាន​​​ខ្លឹមសារ​ជា​ព័ត៌មាន​ ​រូបភាព អាត់សំឡេង វីដេអូ និង​កម្មវិធីវិទ្យុ​ជា​ដើម​​ ។

អំពីវិទ្យុអន្តរជាតិចិន

វិទ្យុអន្តរជាតិ​ចិន​( China Radio International,ហៅកាត់​ថា​CRI)បង្កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤១ ដែល​ផ្សាយ​សំឡេង​ជា​ ៦៥ ភាសាទៅកាន់​​​ពិភពលោក ជា​ស្ថាប័ន​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អន្តរជាតិ​ដែល​មាន​ប្រើ​​ភាសា​ច្រើន​ជាង​គេ​លើ​ទូទាំង​ពិភពលោក ។