• លោក​ Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​
More>>
• មតិបរទេសថ្លែងថា ប្រទេសចិនកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងវិលត្រឡប់មកចំណុចកំពូលនៃ​វិទ្យាសាស្ត្រនិង​បច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកវិញ​
• ការ​ស្ទង់​ប្រជាមតិ​នៃ​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា ​រូបភាព​នៃ​ប្រទេស​ចិន​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ​ត្រូវ​បាន​លើក​ដំឡើង​ដោយ​នឹងនរ
• កាសែត​ប្រជាជនចិន​ចុះផ្សាយ​បទវិចារណកថា​អបអរសាទរ​ការបិទ​សម័យប្រជុំ​ដោយ​ជោគជ័យ​នៃ​មហាសន្និបាត​លើកទី ៥ របស់​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១២
More>>
• មតិបរទេសថ្លែងថា ប្រទេសចិនកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងវិលត្រឡប់មកចំណុចកំពូលនៃ​វិទ្យាសាស្ត្រនិង​បច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកវិញ​
• ការ​ស្ទង់​ប្រជាមតិ​នៃ​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា ​រូបភាព​នៃ​ប្រទេស​ចិន​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ​ត្រូវ​បាន​លើក​ដំឡើង​ដោយ​នឹងនរ
• កាសែត​ប្រជាជនចិន​ចុះផ្សាយ​បទវិចារណកថា​អបអរសាទរ​ការបិទ​សម័យប្រជុំ​ដោយ​ជោគជ័យ​នៃ​មហាសន្និបាត​លើកទី ៥ របស់​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១២
• មហាសន្និបាត​លើក​ទី​៥​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​១២​បាន​ស្តាប់​និង​ពិនិត្យ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​អំពី​របាយការណ៍​ការងារ​រដ្ឋាភិបាល
• លោក Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បាន​ថ្លែងថា ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ភាគីទាំងពីរ​ចិននិង​រុស្ស៊ី​មាន​សក្តានុពលធំ​ និង​មាន​លក្ខណៈ​បំពេញបន្ថែម​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅមក​យ៉ាងខ្លាំង​
• លោក​លីខឺឈាំង​ថ្លែងថា មិន​សង្ឃឹម​ហើយក៏​មិនចង់​ឃើញ​ការប្រកាន់​បក្សពួក​កើត​ឡើង​នោះដែរ
• លោក Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បាន​ថ្លែងថា ​ការប្រកាន់ខ្ជាប់​គោលនយោបាយ​មាន​ប្រទេសចិន​តែមួយ​គឺជា​មូលដ្ឋាន​នយោបាយ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​រវាងចិន​និង​អាមេរិក​ដែល​មិន​អាច​កែប្រែ​បាន​
• លោក​លីខឺឈាំង នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​ថ្លែងពី​បញ្ហា​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ
• លោក Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បានថ្លែងថា ការប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយ​មានប្រទេសចិនតែមួយគឺជាមូលដ្ឋាននយោបាយនៃទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិក ដែលមិន​អាចកែប្រែបានទេ​
• លោក Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បានថ្លែងថា ប្រទេសចិននៅតែជាកម្លាំងដ៏​សំខាន់សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកដដែល​
More>>

លោក​ Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​

មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បិទសម័យប្រជុំ​

មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បិទសម័យប្រជុំ
More>>