កាសែត​ប្រជាជនចិន​ចុះផ្សាយ​បទវិចារណកថា​អបអរសាទរ​ការបិទ​សម័យប្រជុំ​ដោយ​ជោគជ័យ​នៃ​មហាសន្និបាត​លើកទី ៥ របស់​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១២
2017-03-16 10:39:21  cri  Web Editor:Xu Xiaoxia
    ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែមីនា កាសែត​ប្រជាជនចិន​បាន​ចុះផ្សាយ​បទវិចារណកថា​ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា បញ្ចប់​ភារកិច្ច​ដោយ​ការតស៊ូ សម្រេច​សុបិន​ដោយ​ការអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង អបអរសាទរ​យ៉ាងរាក់ទាក់​កក់ក្តៅ​ចំពោះ​ការ​បិទ​សម័យប្រជុំ​ដោយ​ជោគជ័យ​នៃ​មហាសន្និបាត​លើកទី ៥ របស់​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំងប្រទេសចិន​នីតិកាលទី ១២ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ