លោក Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បានថ្លែងថា ប្រទេសចិននៅតែជាកម្លាំងដ៏​សំខាន់សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកដដែល​
2017-03-15 15:03:25  cri  Web Editor:Sun Lingling
    ព្រឹកថ្ងៃ​ទី១៥​ខែមីនា​ លោក ​Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ចិននិង​បរទេស​នៅវិមាន​សភាប្រជាជន​ហើយ​ឆ្លើយ​សំនួរ​របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ផងដែរ ​។​ ពេល​ឆ្លើយ​សំនួរ​អំពី​គោលដៅ​នៃ​ការប៉ាន់ប្រមាណ​ចំពោះ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ឆ្នាំ២០១៧នេះ​ត្រូវ​កាត់បន្ថយ​​ដល់​អត្រា​ប្រមាណ​៦ក្បៀស​៥ភាគរយ​ លោក ​Li​ Ke​qiang​ បាន​ថ្លែងថា ​បរិមាណ​សរុប​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេសចិន​បាន​លើសពី​៧៤ទ្រីលាន​យាន់​ប្រាក់ចិន ​ល្បឿន​កើនឡើង​គឺ៦ក្បៀស​៥ភាគរយ ​ត្រូវជា​កំណើន​លើ​មូលដ្ឋាន​តម្លៃ១១​ទ្រីលាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ។ ​ប្រទេសចិន​នៅតែ​ជាកម្លាំង​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ទូទាំង​ពិភពលោក​​ក្នុង​សភាពការណ៍​ដែល​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ខ្វះកម្លាំង​រីកចម្រើន​​ឡើងវិញ​ដដែល ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ