លោក​លីខឺឈាំង នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​ថ្លែងពី​បញ្ហា​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ
2017-03-15 15:06:57  cri  Web Editor:Xu Xiaoxia
    ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែមីនា ពេល​ថ្លែង​ដល់​បញ្ហា​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ លោក​លីខឺឈាំង នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែងថា គោលជំហរ​របស់​ប្រទេសចិន​លើ​បញ្ហា​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ​គឺ​ជាក់ច្បាស់​និង​ជាប់រហូត ដោយ​ប្រកាន់ខ្ជាប់​ការសម្រេច​ការគ្មាន​នុយក្លេអ៊ែ​នៃ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ ប្រកាន់ខ្ជាប់​ការគាំពារ​សន្តិភាព​និង​ស្ថិរភាព​នៃ​ឧបទ្វីប ប្រកាន់ខ្ជាប់​ការឆ្លងតាមរយៈ​ការសន្ទនា​និង​ការពិគ្រោះពិភាក្សា​ដោះស្រាយ​បញ្ហា ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ