លោក​ Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​
2017-03-15 11:14:56  cri  Web Editor:Sun Lingling

    ថ្ងៃទី១៥​ខែមីនា ​លោក​ Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​បន្ទាប់ពី​ពិធីបិទសម័យប្រជុំ​នៃ​មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២ ​ហើយ​ឆ្លើយ​សំនួរ​របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ចិន​និង​បរទេស ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ