លោក​លីខឺឈាំង​ថ្លែងថា មិន​សង្ឃឹម​ហើយក៏​មិនចង់​ឃើញ​ការប្រកាន់​បក្សពួក​កើត​ឡើង​នោះដែរ
2017-03-15 15:41:11  cri  Web Editor:Xu Xiaoxia
    ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែមីនា ពេល​ថ្លែងដល់​គោលនយោបាយ​ការទូត​នៅអាស៊ី​របស់​អាមេរិក លោក​លីខឺឈាំង នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បាន​ថ្លែងថា នៅ​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក យើង​ចាត់ទុក​អាស៊ាន​ជា​ទិសដៅ​ចម្បង​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​ជាមួយ​ប្រទឹស​ជិតខាង​របស់​ប្រទេសចិន គាំទ្រ​ការកសាង​សហគមន៍អាស៊ាន ដើរ​តួនាទី​ដែល​មាន​ឋានៈស្នូល​ក្នុង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​តំបន់ ។ យើង​មិន​សង្ឃឹម​ហើយក៏​មិនចង់​ឃើញ​ការប្រកាន់​បក្សពួក​កើតឡើង​នោះដែរ យើង​សង្ឃឹមថា​តំបន់អាស៊ី​គឺជា​តំបន់មួយ​ដែល​មាន​ស្ថិរភាព​និង​មាន​របៀបរៀបរយ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ