លោក Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បានថ្លែងថា ការប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយ​មានប្រទេសចិនតែមួយគឺជាមូលដ្ឋាននយោបាយនៃទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិក ដែលមិន​អាចកែប្រែបានទេ​
2017-03-15 15:04:46  cri  Web Editor:Sun Lingling
    ថ្ងៃទី១៣​ខែមីនា​ លោក ​Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បានជួបសន្ទនា​ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានចិននិងបរទេសនៅវិមានសភាប្រជាជនហើយឆ្លើយសំនួររបស់​អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ ។ អំពីសំនួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកដែល​លើកឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មាន CNN លោក ​Li​ Ke​qiang បានថ្លែងថា មិនថា​អ្នកណាត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក ពិតមែនតែទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិក​បានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើន ក៏ប៉ុន្តែបានរីកចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរ លោកកាន់​អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានចំពោះការនេះ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ