• លោក​ Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ 2017YY03MM15DD
• មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បិទសម័យប្រជុំ​ 2017YY03MM15DD
• មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បិទសម័យប្រជុំ 2017YY03MM13DD
• មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បើកធ្វើ​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ 2017YY03MM09DD
• សាស្រ្តាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកថា ស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានជះឥទ្ធិផលល្អ​ដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា​ 2017YY03MM07DD
• អ្នកសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​កម្ពុជា​រំពឹងថា ​មហាសន្និបាត​សភាទាំងពីរ​នៃ​ប្រទេសចិន​ឆ្នាំ២០១៧​នឹង​ផ្តោតសំខាន់​លើ​ការជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ចចិន​ឲ្យ​កាន់តែ​រីកចម្រើន​ 2017YY03MM06DD
• លោក​ Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​​បាន​ធ្វើ​របាយការណ៍​ការងារ​រដ្ឋាភិបាល​​ក្នុង​មហាសន្និបាត​លើកទី៥​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​ 2017YY03MM05DD
• មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នីតិកាល​ទី១២​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​បាន​បើកធ្វើ​នៅ​វិមាន​សភា​ប្រជាជន​នៅក្រុងប៉េកាំង​ 2017YY03MM05DD
• រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​និង​ទូរគមនាគមន៍​ចិន​បាន​ទទួល​សម្ភាសន៍​ក្នុង​វិមាន​សភា​ប្រជាជន​ 2017YY03MM05DD
• លោក ​Xi ​Jin​ping ​ប្រធានរដ្ឋចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​បញ្ញវន្ត​នៃ​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​ 2017YY03MM05DD
• មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នីតិកាល​ទី១២​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​ជិតនឹង​បើកធ្វើ​ 2017YY03MM05DD
• លោកស្រី ​Fu​ ying​ ថ្លែងថា​ រយៈពេល​ធ្វើ​មហាសន្និបាត​លើក​ទី៥​នីតិកាល​ទី១២​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​គឺ​១០ថ្ងៃ​កន្លះ ​នឹង​ឆ្លងតាម​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​និង​ផ្លូវរដ្ឋមន្ត្រី​ជាដើម​ឆ្លើយតប​នឹង​ការយកចិត្តទុកដាក់​របស់​សង្គម​ 2017YY03MM04DD
• លោក ​Yu​ Zheng​sheng ​ថ្លែងថា​ ត្រូវ​ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​ការដឹកនាំ​របស់​បក្សកុម្មុយនិស្តចិន​ចំពោះ​ការត្រួតពិនិត្យ​​ប្រជាធិបតេយ្យ​របស់​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​ជាប់​រហូតមក​ 2017YY03MM04DD
• សន្និសីទ​ប្រចាំឆ្នាំ​នៃ​សភា​ប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​បាន​សម្ពោធបើក​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង 2017YY03MM03DD
• សន្និសីទ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​អំពី​មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នីតិកាល​ទី១២​នៃ​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​បាន​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង​ 2017YY03MM02DD
• មជ្ឈមណ្ដល​ព័ត៌មាន​នៃ​មហាសន្និបាត​ទាំងពីរ​របស់​ប្រទេសចិន​ឆ្នាំ២០១៧​ 2017YY03MM02DD
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ