លោក Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បាន​ថ្លែងថា ​ការប្រកាន់ខ្ជាប់​គោលនយោបាយ​មាន​ប្រទេសចិន​តែមួយ​គឺជា​មូលដ្ឋាន​នយោបាយ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​រវាងចិន​និង​អាមេរិក​ដែល​មិន​អាច​កែប្រែ​បាន​
2017-03-15 15:38:03  cri  Web Editor:Sun Lingling
    ថ្ងៃទី១៣​ខែមីនា​ លោក ​Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ចិននិង​បរទេស​នៅ​វិមានសភា​ប្រជាជន​ហើយ​ឆ្លើយ​សំនួរ​របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ផងដែរ ​។ ​ពេល​ឆ្លើយ​សំនួរ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ទំនាក់ទំនង​រវាងចិន​និងអាមេរិក​ដែល​លើកឡើង​ដោយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ CNN​ នោះ​ លោក ​Li​ Ke​qiang​ បាន​ថ្លែងថា​ មិន​ខ្វល់ថា​អ្នកណា​ត្រូវ​ជ្រើស​តាំងជា​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​នោះទេ ​ហើយ​ពិតមែនតែ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ចិននិង​អាមេរិក​បាន​ឆ្លងកាត់​ឧបសគ្គ​ជាច្រើន​ ក៏ប៉ុន្តែ​បាន​រីកចម្រើន​ទៅមុខ​ឥត​ឈប់ឈរ​ ដូច្នេះហើយ​ លោក​កាន់​អាកប្បកិរិយា​វិជ្ជមាន​ចំពោះ​ការនេះ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ