• លោក​ Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ 2017YY03MM15DD
• មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បិទសម័យប្រជុំ​ 2017YY03MM15DD
• មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បិទសម័យប្រជុំ 2017YY03MM13DD
• លោក ​Xi ​Jin​ping ​ប្រធានរដ្ឋចិន​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ការពិនិត្យ​ពិភាក្សា​របស់​គណៈប្រតិភូ​ខេត្ត​ស៊ីឈាន់ 2017YY03MM09DD
• លោក​ Li​ Ke​qiang​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​​បាន​ធ្វើ​របាយការណ៍​ការងារ​រដ្ឋាភិបាល​​ក្នុង​មហាសន្និបាត​លើកទី៥​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​ 2017YY03MM05DD
• មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នីតិកាល​ទី១២​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​បាន​បើកធ្វើ​នៅ​វិមាន​សភា​ប្រជាជន​នៅក្រុងប៉េកាំង​ 2017YY03MM05DD
• លោក ​Xi ​Jin​ping ​ប្រធានរដ្ឋចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​បញ្ញវន្ត​នៃ​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​ 2017YY03MM05DD
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ