ប្រយោគ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​សុន្ទរកថា​នៃ​"​ពេលវេលា​​ប៉អៅ​របស់​លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ស៊ីជីនភីង"​
• អ្នកនាំពាក្យ​នៃអង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​បានវាយតម្លៃ​យ៉ាងវិជ្ជមាន​ចំពោះ​សុន្ទរកថា​គន្លឹះដែល​លោកប្រធានរដ្ឋចិន​ស៊ីជីនភីង​បានថ្លែង​នៅវេទិកា​អាស៊ី​ក្រុងប៉អៅ​
• ថ្នាក់ដឹកនាំ​បរទេស​ដែល​អញ្ជើញ​ចូលរួម​វេទិកា​អាស៊ី​ក្រុងប៉អៅ​បាន​កោតសរសើរថា ​គោលនយោបាយ​កំណែទម្រង់​និងបើកទូលាយ​របស់​ប្រទេសចិន​ជាដំណឹងល្អ​សម្រាប់​ពិភពលោក​
• លោក​សុខស៊ីផាន់ណា​ ទីប្រឹក្សា​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ថ្លែងថា​​​  វេទិកាអាស៊ី​ក្រុង​ប៉អៅ​បានផ្តល់ជា​វេទិកាសំខាន់មួយ​​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពិភពលោក​និង​តំបន់
More>>
• អ្នកនាំពាក្យ​នៃអង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​បានវាយតម្លៃ​យ៉ាងវិជ្ជមាន​ចំពោះ​សុន្ទរកថា​គន្លឹះដែល​លោកប្រធានរដ្ឋចិន​ស៊ីជីនភីង​បានថ្លែង​នៅវេទិកា​អាស៊ី​ក្រុងប៉អៅ​
• ថ្នាក់ដឹកនាំ​បរទេស​ដែល​អញ្ជើញ​ចូលរួម​វេទិកា​អាស៊ី​ក្រុងប៉អៅ​បាន​កោតសរសើរថា ​គោលនយោបាយ​កំណែទម្រង់​និងបើកទូលាយ​របស់​ប្រទេសចិន​ជាដំណឹងល្អ​សម្រាប់​ពិភពលោក​
• លោក​សុខស៊ីផាន់ណា​ ទីប្រឹក្សា​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ថ្លែងថា​​​  វេទិកាអាស៊ី​ក្រុង​ប៉អៅ​បានផ្តល់ជា​វេទិកាសំខាន់មួយ​​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពិភពលោក​និង​តំបន់
• ភ្ញៀវកិត្តិយស​បរទេស​ដែល​មាន​​វត្តមាន​នៅ​ក្នុង​វេទិកាអាស៊ីក្រងុប៉អៅ​កោត​សរសើរ​ចំពោះ​វិធានការ​សំខាន់អំពី​ការ​ពង្រីក​ការ​បើកទូលាយ​របស់​ប្រទេស​ចិន
• វិធានការថ្មី​អំពី​ការបើកទូលាយ​ចំពោះ​ក្រៅប្រទេស​នៃប្រទេសចិន​ទទួលបាន​ការវាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ពី​សំណាក់​ភ្ញៀវកិត្តិយស​ដែលអញ្ជើញ​ចូលរួម​វេទិកា​អាស៊ី​ក្រុងប៉អៅ
• លោក​ Duterte​ ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​ថែ្លងថា​ ការអភិវឌ្ឍ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​បណ្តា​ប្រទេស​នៅ​អាស៊ី ​បូក​រួមទាំង​ប្រទេសចិន​ផង គឺជា​ទិសដៅ​អាទិភាព​របស់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​
• លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រកាសពី​វិធានការ​ធំៗ​ទាំង ៤ ស្តីពី​ការពង្រីក​ការបើកទូលាយ​
More>>

• សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ក្រុង​ប៉អៅ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ពិធី​សម្ពោធ​បើក​

• លោកស៊ីជីនភីង​ជួបពិភាក្សាការងារ​ជាមួយ​លោក​អគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ
More>>