ថ្ងៃ​ទី២៤​ខែ​មីនា​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​
ព័ត៌មាន
• លោក​Li Keqiang​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​និង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​នៃ​ប្រទេស​មេគង្គ​ទាំង​៥​រួម​គ្នា​ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ជា​មួយ​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​
• នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិនជួប​ពិភាក្សាការងារ​​ជាមួយ​​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​
• ថ្ងៃ​ទី២៤​ខែ​មីនា​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​
• ឯកឧត្តម​ គឹម​ គុណវឌ្ឍ​ អគ្គនាយក​​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​សន្និសីទតុមូល​នៃមគ្គុទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន
• សន្និសីទ​តុមូល​នៃមគ្គុទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​របស់​វេទិកា​ Bo ​ao ​បាន​រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​តំបន់ ​Bo ​ao ​ខេត្ត​ហៃណាន​ប្រទេស​ចិន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​២២​ខែ​មីនា 
រូបភាព

លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​សម្តេច​ហ៊ុនសែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​កម្ពុជា

លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ប្រធានបទ​នៅ​សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​

លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​សម្តេច​ហ៊ុនសែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​កម្ពុជា​

សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​បាន​សម្ពោធ​បើក 

សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​បាន​សម្ពោធ​បើក ​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ប្រធានបទ​

ថ្ងៃ​ទី២៤​ខែ​មីនា​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​

ទីតាំង​រៀបចំ​​​វេទិកា​BOAO

ឯកឧត្តម​ គឹម​ គុណវឌ្ឍ​ អគ្គនាយក​​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​សន្និសីទតុមូល​នៃមគ្គុទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន

លោក​Li Zhaoxing ប្រធាន​សមាគម​ការទូត​សាធារណៈ​ប្រទេស​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន

អង្គប្រជុំ​ដែល​អញ្ជើញ​ចូលរួម​​សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​របស់​វេទិកា​BOAO
More>>