• លោក​ ឆន ​សុវណ្ណរាជ ​ជា​តារា​ចម្រៀង​​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ 2017YY12MM05DD
• លោក ​ATHISAK​ RATANAVONG​ ជា​តារា​ចម្រៀង​ អ្នកនិពន្ធ​បទភ្លេង​ ​និងជា​តារា​សម្តែង​របស់​ប្រទេសឡាវ​ 2017YY12MM05DD
• អ្នកនាង​ Shila ​Amzah​ ជាតារា​ចម្រៀង​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ 2017YY12MM05DD
• អ្នកនាង​ Po​ Po​ ជាតារា​ចម្រៀង​មីយ៉ាន់ម៉ា​ 2017YY12MM05DD
• លោក​ Alilah ​តារា​ចម្រៀង​ព្រុយណេ​ 2017YY12MM05DD
• លោក​ Petra ​Sihombing​ តារា​ចម្រៀង​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​ 2017YY12MM05DD
• លោក​ Christian​ Bautista​ តារា​ចម្រៀង​​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ 2017YY12MM05DD
• អ្នកនាង​ TAN​ TZE​ KIA​ តារា​ចម្រៀង​​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​សិង្ហបុរី 2017YY12MM05DD
• អ្នកនាង​ KORNPASSORN ​DUAYSIANKLAO​ តារា​ចម្រៀង​ដ៏ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេសថៃ 2017YY12MM05DD
• អ្នកនាង​ Do​ Thi ​Thanh​ Hoa​ តារា​ចម្រៀង​ដ៏ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម​ 2017YY12MM05DD
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ