អ្នកនាង​ Shila ​Amzah​ ជាតារា​ចម្រៀង​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​
2017-12-05 17:41:18  cri  Web Editor:Sun

    អ្នកនាង​ Shila ​Amzah ជាតារា​ចម្រៀង​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ ដែល​ធ្លាប់​ចេញផ្សាយ​អាល់ប៊ុម​ទីមួយ​របស់ខ្លួន​នៅ​អាយុ​១០ឆ្នាំ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ