អ្នកនាង​ Do​ Thi ​Thanh​ Hoa​ តារា​ចម្រៀង​ដ៏ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម​
2017-12-05 17:36:14  cri  Web Editor:Sun

    អ្នកនាង​ Do​ Thi ​Thanh​ Hoa​ តារា​ចម្រៀង​ដ៏ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម​ ដែល​ធ្លាប់​ទទួល​ជើងឯក​លេខមួយ​ក្នុង​ការប្រកួត​​ចម្រៀង​មិត្តភាព​​ចិននិង​វៀតណាម ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ