លោក ​ATHISAK​ RATANAVONG​ ជា​តារា​ចម្រៀង​ អ្នកនិពន្ធ​បទភ្លេង​ ​និងជា​តារា​សម្តែង​របស់​ប្រទេសឡាវ​
2017-12-05 17:42:13  cri  Web Editor:Sun

    លោក ​ATHISAK​ RATANAVONG​ ជា​តារា​ចម្រៀង​ អ្នកនិពន្ធ​បទភ្លេង​ ​និងជា​តារា​សម្តែង​របស់​ប្រទេសឡាវ​ ។ ​ឆ្នាំ២០១៧​ បទចម្រៀង​រ៉ុក​ក្រោម​ចំណងជើងថា ​"ខ្សែក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​"ដែល​ច្រៀង​ដោយ​លោក ​ATHISAK ​RATANAVONG ​មាន​ភាពពេញនិយម​​នៅ​ប្រទេសចិន​និង​ឡាវ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ