លោក​ Christian​ Bautista​ តារា​ចម្រៀង​​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​
2017-12-05 17:38:16  cri  Web Editor:Sun

    លោក​ Christian​ Bautista​ តារា​ចម្រៀង​​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ ហើយ​ក៏ជា​តារា​សម្តែង​​ ពិធីករ​និង​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​ផងដែរ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ