លោក​ ឆន ​សុវណ្ណរាជ ​ជា​តារា​ចម្រៀង​​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​
2017-12-05 17:42:50  cri  Web Editor:Sun

   លោក​ ឆន ​សុវណ្ណរាជ ​ជា​តារា​ចម្រៀង​​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជាគ្រូ​បង្ហាត់​នៃ​កម្មវិធី​ប្រឡង​ចម្រៀង ​The​ Voice​ Cambodia ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ