លោក​ Petra ​Sihombing​ តារា​ចម្រៀង​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​
2017-12-05 17:38:50  cri  Web Editor:Sun

    លោក​ Petra ​Sihombing តារា​ចម្រៀង​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​ដែល​មិនគ្រាន់តែ​ពូកែ​ច្រៀង​​និង​និពន្ធ​បទភ្លេង​ប៉ុណ្ណោះទេ​ ហើយក៏​ពូកែ​លេង​ហ្គីតា​និង​ព្យ៉ាណូ​ផងដែរ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ