ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

 • មហាសនិ្នបាតអបអរសាទរខួបទី៤០នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់និងបើកទូលាយបានប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងឱឡារិកនៅក្រុងប៉េកាំង លោកស៊ីជីនភីង បានថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ_fororder_红边习大大

  មហាសនិ្នបាតអបអរសាទរខួបទី៤០នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់និងបើកទូលាយបានប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងឱឡារិកនៅក្រុងប៉េកាំង លោកស៊ីជីនភីង បានថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ

 • 图片默认标题

  ប្រទេសចិនបានប្រកាស "លេខកូដសម្ងាត់នៃភាពជោគជ័យ" កំណែទម្រង់និងការបើកទូលាយរបស់ចិននឹងបង្កើតភាពអស្ចារ្យកាន់តែធំជាថ្មីទៀត

 • ៤០ឆ្នាំរបស់ពួកយើង (Video inside)

  ៤០ឆ្នាំរបស់ពួកយើង (Video inside)

 • ប្រទេសចិនធ្វើពិធីអបអរសាទរយ៉ាងឱឡារិកដើម្បីរំលឹកខួបទី៤០នៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់និងការបើកទូលាយរបស់ប្រទេសចិន

  ប្រទេសចិនធ្វើពិធីអបអរសាទរយ៉ាងឱឡារិកដើម្បីរំលឹកខួបទី៤០នៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់និងការបើកទូលាយរបស់ប្រទេសចិន