• លោក​Li Keqiang​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​និង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​នៃ​ប្រទេស​មេគង្គ​ទាំង​៥​រួម​គ្នា​ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ជា​មួយ​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​ 2016YY03MM24DD
• នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិនជួប​ពិភាក្សាការងារ​​ជាមួយ​​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ 2016YY03MM24DD
• អ្នក​ជំនាញ​ការ​ប្រទេស​ថៃ​ ៖  កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ឡាន​ឆាង​-​មេគង្គ​នឹង​ជំរុញឲ្យ​​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​​សម្រេច​បាន​​ភាព​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ​ក្នុង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ 2016YY03MM21DD
• អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ឡានឆាង-មេគង្គ​ 2016YY03MM21DD
• សន្និសីទ​អ្នក​ដឹកនាំ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទន្លេ​ឡានឆាង-មេគង្គ​លើក​ទីមួយ​នឹង​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង​សានយ៉ា​ខេត្ត​ហៃណាន​ប្រទេស​ចិន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៣​ខែ​មីនា​ឆ្នាំ ​២០១៦ 2016YY03MM21DD
• ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​បាន​បើកធ្វើ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មានក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​​ស្តីពីកិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​រវាង​ប្រទេស​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​ឡានឆាង​-មេគង្គ 2016YY03MM18DD
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ