សន្និសីទ​អ្នក​ដឹកនាំ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទន្លេ​ឡានឆាង-មេគង្គ​លើក​ទីមួយ​នឹង​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង​សានយ៉ា​ខេត្ត​ហៃណាន​ប្រទេស​ចិន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៣​ខែ​មីនា​ឆ្នាំ ​២០១៦
2016-03-21 16:41:25  cri  Web Editor:Sun Lingling
    ថ្ងៃ​ទី១៧​ខែមីនា​ លោក​ Lu ​kang​ អ្នក​នាំពាក្យ​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​បាន​ប្រកាស​ថា ​សន្និសីទ​អ្នក​ដឹកនាំ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទន្លេ​ឡានឆាង-មេគង្គ​លើក​ទីមួយ​នឹង​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុង​សានយ៉ា​ខេត្ត​ហៃណាន​ប្រទេស​ចិន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៣​ខែ​មីនា​ឆ្នាំ ​២០១៦ ​។​ តាម​សេចក្តី​អញ្ជើញ​របស់​លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​ អ្នក​ដឹកនាំ​ប្រទេស​ចំនួន​៥ ​គឺ​កម្ពុជា ​ឡាវ​ មីយ៉ាន់ម៉ា ​ថៃ​និង​វៀតណាម​នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​សន្និសីទ​លើក​នេះ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ