ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ស្រុកXiayiខេត្តHenam៖ការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិកជនបទបានជួយស្តារសេដ្ឋកិច្ចជនបទឡើងវិញ
2022-11-18 11:34:15cri
Share with:

ថ្ងៃទី១៦ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២នៅស្រុកXiayiខេត្តHenamប្រទេសចិនអ្នកលក់

កំពុងណែនាំគ្រឿងឧបភោគបរិភោគតាមអនឡាញ។ការបង្កើតសួនធុរកិច្ចអេឡិច

ត្រូនិកនៅក្នុងភូមិឃុំបានជំរុញឲ្យកសិករនៅជនបទបង្កើនចំណូល៕

 

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស