ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

2018 BOAO
  • ប្រយោគ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​សុន្ទរកថា​នៃ​"​ពេលវេលា​​ប៉អៅ​របស់​លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ស៊ីជីនភីង"​_fororder_W020180410472176456165

    ប្រយោគ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​សុន្ទរកថា​នៃ​"​ពេលវេលា​​ប៉អៅ​របស់​លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​ស៊ីជីនភីង"​

  • 图片默认标题

    លោកស៊ីជីនភីងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ

  • 图片默认标题

    សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ២០១៨នៃវេទិកាអាស៊ីក្រុងប៉អៅនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តហៃណានប្រទេសចិន

ច្រើនទៀត>>

ព័ត៌មានជាឯកសារ