ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ខេត្ត Qinghai ប្រទេសចិនបានបង្កើតឃ្លាំងធនធានហ្សែនភាវៈរស់តំបន់ខ្ពង់រាប Qinghai-Xizangជាជំហានដំបូង
2024-04-08 11:07:32cri
Share with:

ខេត្ត Qinghai ប្រទេសចិនបានបង្កើតឃ្លាំងធនធានហ្សែនភាវៈរស់តំបន់ខ្ពង់រាប Qinghai-Xizangជាជំហានដំបូង គម្រោងនេះនឹងជួយជំរុញការអភិរក្ស  កំណត់អត្តសញ្ញាណ វាយតម្លៃ ចែករំលែកនិងប្រើប្រាស់ធនធានហ្សែនភាវៈរស់តំបន់ខ្ពង់រាប Qinghai-Xizang

អ្នកបកប្រែ:孔思琦
ប្លុកពិសេស