ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ពិព័រណ៍«រុក្ខជាតិឱសថនិងសុខភាព»បានរៀបចំឡើងនៅសារមន្ទីរធម្មជាតិជាតិចិន
2024-04-01 11:53:37cri
Share with:

ពេលថ្មីៗនេះ ពិព័រណ៍«រក្ខជាតិឱសថនិងសុខភាព»បានរៀបចំឡើងសារនៅមន្ទីរធម្មជាតិជាតិចិនដែលចែងជា៤ផ្នែក ក្នុងនេះរួមមានប្រភពនិងប្រវត្តិសាស្ត្រ ខ្លឹមសារវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនូវវេជ្ជសាស្រ្តឱសថចិនបុរាណ។ពិព័រណ៍នេះឆ្លងតាមការតាំងបង្ហាញពីគំរូចំនួន២១០ប្រភេទដែលពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃវេជ្ជសាស្ត្រឱសថបុរាណ៕អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស