ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២៤នៃវេទិកាBoaoសម្រាប់អាស៊ីបានបិទបញ្ចប់
2024-03-30 14:56:52cri
Share with:

       ថ្ងៃទី២៩ខែមីនា  កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២៤នៃវេទិកាBoaoសម្រាប់អាស៊ីបានបិទបញ្ចប់។ក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំ  ភាគីនានាដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបានធ្វើការពិគ្រោះពិភាក្សាយ៉ាងក្តៅគគុកជុំវិញប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនិងប្រធានបទផ្សេងៗទៀត ដោយបានធ្វើការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ន  បានបង្កើនគំនិតឯកភាពរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការរ៉ាប់រងទំនួលខុសត្រូវរួមគ្នា     ហើយបានបញ្ចេញសម្លេងអំពាវនាវដ៏សំខាន់ដែលតំណាងឱ្យអាស៊ីស្ដីពី "រួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងរួមគ្នាជំរុញការអភិវឌ្ឍ"៕

អ្នកបកប្រែ:冯辉
ប្លុកពិសេស