ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

សកម្មភាព“សបា្តហ៍ឡានឆាង-មេគង្គ”ឆ្នាំ២០២៤ នៃខេត្តយូណានបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុងគុនមីង
2024-03-26 14:50:48cri
Share with:

    ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ពិធីបើកសកម្មភាព“សបា្តហ៍ឡានឆាង-មេគង្គ” និងពិធីបើកសកម្មភាពមួយចំនួនអំពីកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការឡានឆាង-មេគង្គឆ្នាំ២០២៤ នៃខេត្តយូណានបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុងគុនមីង ៕អ្នកបកប្រែ:郭翔青
ប្លុកពិសេស