ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ជួបជាមួយលោក Xi Jinping | ភាគទី ១៣
2024-03-24 09:00:03cri
Share with:

ព្រះអង្គម្ចាស់ Albert II ប្រមុខរដ្ឋ Monaco ៖ អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះ គឺលោកប្រធានរដ្ឋ Xi និងរដ្ឋាភិបាលចិនមានការប្ដេជ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈក្នុងការកែលម្អបរិស្ថាន ។

ខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមសហគមន៍រួមវាសនារបស់មនុស្សជាតិ ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាគតរបស់មនុស្សជាតិគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ល្អណាស់ នេះបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់លោក Xi Jinpingអ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស