ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ក្រុមប្រឹក្សានីតិប្បញ្ញត្តិនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើ«សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគាំពារសន្តិសុខជាតិ»ដោយការអានលើកទីបី
2024-03-19 18:50:31cri
Share with:

ថ្ងៃទី១៩ខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សានីតិប្បញ្ញត្តិនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបានពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើ«សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគាំពារសន្តិសុខជាតិ»ដោយការអានលើកទីបី៕

អ្នកបកប្រែ:李展精
ប្លុកពិសេស