ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ក្រុមប្រឹក្សានីតិប្បញ្ញត្តិនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបានអនុម័តលើ«លក្ខន្តិកៈស្តីពីការគាំពារសន្តិសុខជាតិ»ដោយទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ ១០០%
2024-03-19 21:02:29cri
Share with:

កាលពីថ្ងៃទី១៩ខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សានីតិប្បញ្ញត្តិនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបានអនុម័តលើ«សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃការគាំពារសន្តិសុខជាតិ»ដោយទទួលបាន៨៩សំឡេងគាំទ្រ  ០សំឡេងអនុបវាទនិង០សំឡេងប្រឆាំងបន្ទាប់ពីអានបី៣ លក្ខន្តិកៈនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចូលជាធរមានជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសនិងការបោះពុម្ពផ្សាយ និងប្រកាសជាផ្លូវការ។

សូមបញ្ជាក់ថា «លក្ខន្តិកៈពីការគាំពារសន្តិសុខជាតិ»នៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងនឹង បោះពុម្ពផ្សាយនិងប្រកាសឱ្យចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី២៣ខែមីនាឆ្នាំ២០២៤៕

អ្នកបកប្រែ:李展精
ប្លុកពិសេស