ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

រថភ្លើងចិន-ឡាវបានដឹកអ្នកធ្វើដំណើរសរុបលើសពី៣០លាននាក់
2024-03-15 11:15:20cri
Share with:

អ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានដំណឹងពីក្រុមសាជីវកម្មរថភ្លើងជាតិចិនឱ្យដឹងថា តាំងពីរថភ្លើងចិន-ឡាវបើកឱ្យដំណើរការមកបានដឹកអ្នកធ្វើដំណើរសរុបលើសពី៣០លាននាក់។ព្រមជាមួយគ្នានេះបរិមាំដឹកអីវ៉ាន់ក៏បានកើនឡើងជាបណ្តើរៗផងដែរដែលបានដឹកអីវ៉ាន់សរុប៣៤.២៤លានតោន។រូបមនតនដឹកជញ្ជូនថ្មីនៃ«រថភ្លើងចិន-ឡាវ+រថភ្លើងចិន-អឺរ៉ុប»បានធ្វើឱ្យពេលវេលាដឹកជញ្ជូនត្រង់តាមរថភ្លើងរវាងចិននិងប្រទេសឡាវថៃទៅដល់អឺរ៉ុបកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម១៥ថ្ងៃ៕អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស