ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

«របាយការណ៍ការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិ» នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ៖ ចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអតុល្យភាពនៃការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិតាមរយៈសកម្មភាពជាសមូហភាព
2024-03-14 16:13:37cri
Share with:

      ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា កម្មវិធីផែនការអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយ «របាយការណ៍ការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិ»ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣និងឆ្នាំ២០២៤ ដោយលើកឡើងថា  ការអភិវឌ្ឍមានអតុល្យភាពក្នុងទូទាំងពិភពលោកបាននិងកំពុងបណ្តាលឱ្យក្រុមមនុស្សក្រីក្របំផុតកាន់តែក្រីក្រថែមទៀត    បាតុភូតបែបនេះចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈសកម្មភាពជាសមូហភាព។ ការលុបបំបាត់ចោលសកលភាវូបនីយកម្មគឺទៅមិនរួចនោះទេ ក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរ ។ ត្រូវធ្វើការច្នៃប្រឌិតថ្មីចំពោះយន្តការហិរញ្ញវត្ថុ ទប់ស្កាត់ “បដិបក្ខនយោបាយដោយជ្រុលនិយម” តាមវិធីសាស្ត្រអភិបាលកិច្ចថ្មី។ ក្នុងដំណើរការនេះ ពហុភាគីនិយមនឹងបន្តដើរតួនាទីសំខាន់៕

អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស