ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

«អត្ថបទដកស្រង់នៃស្នាដៃរបស់លោកXi Jinping»ជាភាសាអង់គ្លេសភាគទី ១ និងភាគទី ២ ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ
2024-03-11 21:19:39cri
Share with:

    «អត្ថបទដកស្រង់នៃស្នាដៃរបស់លោកXi Jinping»ជាភាសាអង់គ្លេសភាគទី  និងភាគទី  ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយភាសាបរទេសនាពេលថ្មីៗនេះ ហើយដាក់លក់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

 «អត្ថបទដកស្រង់នៃស្នាដៃរបស់លោកXi Jinping»ភាគទី  និងភាគទី  បានប្រមូលស្នាដៃសំខាន់របស់លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនក្នុងអំឡុងពេលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១២ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។ ការបោះពុម្ពផ្សាយ«អត្ថបទដកស្រង់នៃស្នាដៃរបស់លោកXi Jinping»ជាភាសាអង់គ្លេសភាគទី  និងភាគទី នឹងជួយអ្នកអានបរទេសឱ្យស្វែងយល់ជាប្រព័ន្ធនូវគំនិតសង្គមនិយមមានលក្ខណៈពិសេសចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីរបស់លោកXi Jinping ហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការធ្វើទំនើបកម្មតាមបែបផែនចិននិងអរិយធម៌ទំនើបរបស់ប្រជាជាតិចិនអ្នកបកប្រែ:刘妍
ប្លុកពិសេស