ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ប្រទេសចិនរកឃើញពូជសត្វឌីណូស័រថ្មីត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាDaTai
2024-03-01 16:24:56cri
Share with:


ថ្ងៃទី២៩ខែកុម្ភៈ អ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលដំណឹងពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសចិននិងកាណាដា ឱ្យដឹងថា សំណាកឌីណូស័រប្រភេទAnkylosauridaeពីរឈុតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅស្រុកHuichangខេត្តJiangxi មុននេះ គឺជាសន្តានថ្មីនៃAnkylosauridae។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានដាក់ឈ្មោះថាជាឌីណូស័រDa Tai ដែលបង្កប់ន័យថា “រលូននិងសុខសាន្ត ” ។ថ្ងៃទី២៩ខែកុម្ភៈ អ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលដំណឹងពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសចិននិងកាណាដា ឱ្យដឹងថា សំណាកឌីណូស័រប្រភេទAnkylosauridaeពីរឈុតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅស្រុកHuichangខេត្តJiangxi មុននេះ គឺជាសន្តានថ្មីនៃAnkylosauridae។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានដាក់ឈ្មោះថាជាឌីណូស័រDa Tai ដែលបង្កប់ន័យថា “រលូននិងសុខសាន្ត ” ។អ្នកបកប្រែ:李展精
ប្លុកពិសេស