ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

វគ្គទី ៦ ៖ តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនដោះស្រាយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលសណ្តែកសៀងដោយរបៀបណា?
2024-02-29 10:50:39cri
Share with:

"ប្រសិនបើអំណាចក្នុងលោកមិនរីកចម្រើន វានឹងធ្លាក់ចុះ ប្រសិនបើអភិបាលកិច្ចក្នុងលោកមិនរីកចម្រើន វានឹងថយក្រោយ" ការខិតខំគ្រប់គ្រងនិងត្រៀមខ្លួនបង្ការគ្រោះថ្នាក់ជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជាតិចិន ។ ស្បៀងអាហារគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជន ហើយការយល់ដឹងរបស់ប្រទេសចិនអំពីការព្រួយបារម្ភលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់។ នៅឆ្នាំ ២០២១ ការនាំចូលសណ្តែកសៀងរបស់ប្រទេសចិនមានចំនួន ៨៥.% នៃតម្រូវការសរុបរបស់ប្រទេស ។ ដោយសារតែពឹងផ្អែកលើការនាំចូលខ្លាំង សណ្តែកសៀងបានក្លាយជាផលិតផលកសិកម្មដ៏សំខាន់មួយដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រទេសចិន ។ ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះ តើអ្នកស្រាវជ្រាវចិនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបច្ចេកវិទ្យាស្តីពីការដាំដុះសណ្តែកសៀងដោយរបៀបណា ? ចុច link ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីមើលវីដឹអូពាក់ព័ន្ធ ៕

https://news.cgtn.com/news/2023-06-11/Why-does-China-believe-seeds-are-a-matter-of-national-security--1kxJjyqMHOo/index.html

អ្នកបកប្រែ:王幸
ប្លុកពិសេស