ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

បុគ្គលិកការងារផ្លូវដែកខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាផ្លូវដែកHangzhou-Wenzhou ត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់យ៉ាងរលូន
2024-02-28 17:20:27cri
Share with:

ផ្លូវដែកHangzhou-Wenzhouគឺជាផ្លូវដែកល្បឿនលឿនមួយខ្សែដែលតភ្ជាប់ក្រុង Hangzhou ក្រុង Jinyi និងក្រុង Wenzhou ក្នុងខេត្តZhejiang ប្រទេសចិន ដែលមានសារសំខាន់ចំពោះការបង្កើត “តំបន់ចរាចរណ៍មួយម៉ោង” ក្នុងខេត្តZhejiang ។ បច្ចុប្បន្ន ខ្សែផ្លូវដែកHangzhou-Wenzhouទាំងមូលបានជិតបញ្ចប់ការងារសាងសង់គន្លងហើយ បុគ្គលិកការងារផ្លូវដែកកំពុងធ្វើការពិនិត្យ ដើម្បីធានាថាផ្លូវដែកHangzhou-Wenzhou ត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាពយ៉ាងរលូន៕អ្នកបកប្រែ:李展精
ប្លុកពិសេស