ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

របាយការណ៍ស្តីពី «ការទូតគំរាមកំហែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ» បានចេញផ្សាយ
2023-05-18 19:18:02cri
Share with:

       ល្ងាចថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា របាយការណ៍ស្តីពី «ការទូតគំរាមកំហែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ» បានចេញផ្សាយ។

ភាសាអង់គ្លេស

ភាសាចិន

អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស