ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ទឹក៖គាំពារអាយុជីវិតរបស់សត្វស្លាប
2023-05-12 15:50:25cri
Share with:

    ថ្ងៃទី១៣ ឧសភា គឺជាទិវាបក្សីបំលាស់ទីពិភពលោកលើកដំបូងនៅឆ្នាំ ២០២៣  ប្រធានបទនៃទិវាបក្សីបំលាស់ទីពិភពលោកឆ្នាំនេះ គឺ "ទឹក៖គាំពារអាយុជីវិតរបស់សត្វស្លាប"ដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារសំខាន់នៃទឹកចំពោះបក្សីបំលាស់ទី 

អ្នកបកប្រែ:冯辉
ប្លុកពិសេស