ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ប្រាក់ចំណូលលើវិស័យទេសចរណ៍នៃប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី១ឧសភាមានចំនួន១,៤៨០៥៦សែនលានយាន់ប្រាក់ចិន
2023-05-04 14:06:09cri
Share with:


 

ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃទិវា " ១ឧសភា" ឆ្នាំនេះ វិស័យឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍របស់ចិនមានសន្ទុះងើបឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយទីផ្សារក្នុងថ្ងៃបុណ្យទានបានដំណើរការដោយមានស្ថិរភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់។ យោងតាមការគណនារបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៃក្រសួងវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ចិនឱ្យដឹងថា  ចំនួនទេសចរធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្នុងទូទាំងប្រទេសមានចំនួនសរុប ២៧៤ លាននាក់ កើនឡើង ៧០.៨៣%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំនៃ២០២២ ដែលការគណនាតាមComparable caliberបានងើបឡើងវិញដល់ ១១៩.០៩% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ ២០១៩។ប្រាក់ចំណូលលើវិស័យទេសចរណ៍ជាតិមានចំនួន ១,៤៨០៥៦សែនលានយាន់ប្រាក់ចិន កើនឡើង ១២៨.៩០% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០២២ ចំណែកការគណនាតាមComparable caliberបានងើបឡើងវិញដល់ ១០០.៦៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ ២០១៩ ។

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស