ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ប្រព័ន្ធបម្រុងសហព័ន្ធអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន០,២៥%ក្នុងចន្លោះគោលដៅអត្រាមូលនិធិសហព័ន្ធម្តងទៀត
2023-05-04 15:30:23cri
Share with:


 

ប្រព័ន្ធបម្រុងសហព័ន្ធអាមេរិកបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំស្តីពីគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលមានរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅថ្ងៃទី ៣ខែឧសភា ហើយបានប្រកាសថានឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន២៥% ក្នុងចន្លោះគោលដៅអត្រាមូលនិធិសហព័ន្ធម្តងទៀតគឺក្នុងចន្លោះពី ៥% ទៅ ៥.២៥%

នេះគឺជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់លើកទី ១០ ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធបម្រុងសហព័ន្ធអាមេរិកបានចូលក្នុងដំណាក់កាលនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ជុំនេះនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២មក ដែលរួមទាំងអស់បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ ៥%

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស