ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

កម្លាំងទាក់ទាញរបស់ចិនក្រោមចុងស្លាប៉ាកា
2023-04-21 15:06:16cri
Share with:

    ភាសាចិនជាភាសាផ្លូវការមួយក្នុងចំណោមភាសាទាំង៦របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
បច្ចុប្បន្ន ជនបរទេសកាន់តែច្រើនបានស្វែងយល់ពីប្រទេសចិនដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់តាមរយៈការរៀនសូត្រភាសាចិន។គិតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន រួមមានប្រទេសនិងតំបន់ជាង១៨០លើពិភពលោកបានបើកមេរៀនតាមភាសាចិន មានប្រទេសចំនួន៨២បានបញ្ចូលភាសាចិនទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំជាតិរបស់គេ៕

អ្នកបកប្រែ:邓倩
ប្លុកពិសេស