ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ទឹកកកក្នុងបឹងHulunចាប់ផ្តើមរលាយ
2023-04-18 11:18:34cri
Share with:

      នេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលទឹកកកក្នុងបឹងHulunចាប់ផ្តើមរលាយដែលថតនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា។ ស្របនឹងពេលដែលសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅ ទឹកកកក្នុងបឹង Hulun ដែលស្ថិតនៅទីកណ្តាលវាលស្រៅ  Hulunbei'er  ភូមិភាគស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីក្នុងបានចាប់ផ្តើមរលាយជាបណ្តើរៗដែលបង្កើតជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្អាតពិសេស៕

អ្នកបកប្រែ:王昭君
ប្លុកពិសេស