ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ប្រទេសចិននិងហុងឌូរ៉ាសបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតជាផ្លូវការ
2023-03-26 12:27:13cri
Share with:

    ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ប្រទេសចិននិងហុងឌូរ៉ាសបានបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតជាផ្លូវការ ៕

អ្នកបកប្រែ:魏伟
ប្លុកពិសេស