ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ការិយាល័យវិស្វកម្មយានអវកាសផ្ទុកមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ចេញសញ្ញាសម្គាល់នៃភារកិច្ចយានអវកាសផ្ទុកមនុស្សឆ្នាំនេះ
2023-03-24 15:44:18cri
Share with:


     ពេលថ្មីៗនេះ  ការិយាល័យវិស្វកម្មយានអវកាសផ្ទុកមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ចេញសញ្ញាសម្គាល់នៃការហោះហើរចំនួនបីលើកក្នុងឆ្នាំ២០២៣  សម្រាប់ភារកិច្ចហោះហើរនៃយានអវកាសTianzhou- ភារកិច្ចហោះហើរផ្ទុកមនុស្សនៃយានអវកាសShenzhou-១៦និងភារកិច្ចហោះហើរផ្ទុកមនុស្សនៃយានអវកាសShenzhou-១៧។

អ្នកបកប្រែ:冯辉
ប្លុកពិសេស