ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

តំបន់ស៊ីនជាំង៖ការចិញ្ចឹមសត្វគោបែបឧស្សាហូបនីយកម្មដើម្បីជំរុញឱ្យ"សត្វគោដែលមានគុណភាពខ្ពស់លក់ទៅកាន់តំបន់នានា"
2023-03-22 11:37:06cri
Share with:

   តំបន់ស៊ីនជាំង៖ការចិញ្ចឹមសត្វគោបែបឧស្សាហូបនីយកម្មដើម្បីជំរុញឱ្យ"សត្វគោដែលមានគុណភាពខ្ពស់លក់ទៅកាន់តំបន់នានា" ៕

អ្នកបកប្រែ:魏伟
ប្លុកពិសេស