ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី៥៨នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលពិសេសស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកធ្វើ
2023-03-14 15:23:10cri
Share with:


 

កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា តាមម៉ោងក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី៥៨ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលពិសេសស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកធ្វើនៅទីក្រុង Interlaken ប្រទេសស្វ៊ីស។តំណាងចំនួនជាង ៦៥០រូបបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដោយផ្តោតទៅលើការពិនិត្យពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ចម្រុះនៃរបាយការណ៍វាយតម្លៃលើកទី៦។

លោកLee Hoesungប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលពិសេសស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើបទបង្ហាញថា 

បើទទួលបានអនុម័ត នោះ របាយការណ៍ចម្រុះនេះនឹងក្លាយទៅជាឯកសារគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំប្រតិបត្តិការអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលសេសសល់នៃទសវត្សរ៍គន្លឹះនេះ។ និយាយចំពោះអ្នកកំណត់គោលនយោបាយ វាជាសៀវភៅសិក្សាដែលត្រូវការបន្ទាន់ក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

អ្នកបកប្រែ:马小青
ប្លុកពិសេស