ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ខេត្តShandong មានកសិកអជីពថ្មីចំនួន៩០៦៣នាក់
2023-03-13 15:31:50cri
Share with:

    អ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលដំណឹងពីមន្ទីរធនធានមនុស្សនិងរបបសន្តិសុខសង្គមខេត្តShandongឱ្យដឹងថា  ខេត្ត Shandong បានធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅនូវកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សនៅជនបទ បច្ចុប្បន្នខេត្ត Shandong មានពលរដ្ឋ៩០៦៣នាក់បានទទួលឋនៈវិជ្ជាជីវៈជាកសិកអជីពថ្មី ដែលបានជំរុញភាពរស់រវើកនៃធនធានមនុស្សនៅជនបទ និងការស្តារនិងអភិវឌ្ឍជនបទ ។

    តាមការឧទ្ទេសនាមឱ្យដឹងថា  កសិករអជីពថ្មីនៃខេត្ត Shandong សំខាន់ជាបុគ្គលិកប្រកបការងារខាងបច្ចេកទេសជំនាញក្នុងការចញ្ចឹមសត្វ កសិដ្ឋានជាលក្ខណៈគ្រួសារ  សហករណ៍កសិករនិងសហគ្រាសកសិកម្ម៕

អ្នកបកប្រែ:李展精
ប្លុកពិសេស